Privātuma politika

  1. Vispārīgie nosacījumi

1.1 Šī privātuma politika reglamentē Cigs.lt internetveikala (tālāk tekstā – www.cigs.lt ) un www.cigs.lt klienta (tālāk tekstā – Jūs, Jūsu) personas pamatdatu kopuma apstrādes un glabāšanas principus un kārtību.

1.2 Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu reglamentē šī privātuma politika, Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi normatīvie akti.

1.3 Internetveikalā norādot savus personas datus Jūs piekrītat, ka www.cigs.lt tos pārvalda un apstrādā šajā privātuma politikā un normatīvajos aktos norādītajiem mērķiem, izmantojot norādītos līdzekļus un kārtībā.

1.4 Mēs apņemamies nepārdot preces fiziskās personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja Jums vēl nav 18 gadu, Jums ir aizliegts iepirkties mūsu veikalā, tādēļ lūdzam nekavējoties pamest mūsu mājas lapu. Ja iepērkaties un Jums vēl nav 18 gadi, Jūs pārkāpjat mūsu politiku un Lietuvas Republikas likumus.

  1. Personas datu vākšana, apstrāde, glabāšana

2.1 www.cigs.lt vadās pēc šiem galvenajiem personas datu apstrādes principiem:

2.1.1 Personas dati tiek vākti norādītajiem un likumīgajiem mērķiem.

2.1.2 Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godprātīgi.

2.1.3 Personas dati tiek regulāri atjaunoti.

2.1.4 Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams personas datu apstrādes mērķiem.

2.1.5 Personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

2.1.6 Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

2.2  www.cigs.lt ciena katra indivīda tiesības uz privātumu. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, vecuma grupa, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese u.c. internetveikala reģistrācijas veidlapā norādītā informācija) tiek vākti un apstrādāti šiem mērķiem:

2.2.1 Jūsu preču pasūtījumu apstrādei;

2.2.2 finanšu dokumentu sagatavošanai (piem., rēķini);

2.2.3 problēmu, kas saistītas ar preču izsniegšanu vai piegādi, risināšanai;

2.2.4 citu līgumsaistību izpildei;

  1. Personas datu nodošana trešajām personām

3.1 Personas datu nodošana trešajām personām

3.1.2 Pārdevējs ir tiesīgs nodot informāciju trešajām personām tikai 2.2. punktā norādīto mērķi sasniegšanai.

3.1.3 Tikai Lietuvas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

  1. Reģistrācijas noteikumi

4.1 Reģistrācijas veidlapā Jums jāsniedz visa detalizēta un pareiza informācija par sevi. Ja reģistrācijas veidlapā Jūs sniedzat neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, mums ir tiesības anulēt Jūsu reģistrāciju un dzēst Jūsu datus vai ierobežot Jūsu iespējas izmantot internetveikalu.

  1. Personas datu maiņa vai atjaunināšana

5.1 Jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un/ vai atjaunināt reģistrācijas veidlapā norādīto informāciju.

  1. Sīkdatnes (angļu val. cookies)

6.1 Informējam, ka, lai varētu savā mājaslapā pilnvērtīgi piedāvāt pakalpojumus, Jūsu datorā (iekārtā) ierakstām informāciju (sīkdatnes, angļu val. cookies). Ierakstīto informāciju izmantosim, lai atpazītu Jūs kā iepriekšējo mājaslapas lietotāju, apkopojot mājaslapas apmeklējumu statistiku. Jūs jebkurā brīdī varat apskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) ierakstām, un varat izdzēst daļu vai visas sīkdatnes. Kā arī, Jums ir tiesības nepiekrist informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanai un izmantošanai Jūsu datorā (iekārtā), tomēr šādā gadījumā, atsevišķās mājas lapas funkcijas Jums var būt nepieejamas. Ar šo informējam, ka izmantojot internetveikalu piekrītat, ka Jūsu datorā (iekārtā) tiek ierakstīta informācija. Savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā brīdī, mainot sava interneta pārlūka uzstādījumus vai vēršoties pie mums izmantojot jebkuru mūsu mājas lapā norādīto kontaktinformāciju.

  1. Noteikumu maiņa un beigu nosacījumi

7.1 www.cigs.lt  ir tiesīga daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma noteikumus par to paziņojot internetveikalā. Tālāka mūsu mājaslapas pakalpojumu izmantošana  nozīmē šo noteikumu ievērošanu. Visas nesaskaņas un strīdi risināmi pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi risināmi atbilstoši LR likumiem.

PIESLĒGTIES

Izveidot kontu

Paroles atkopšana

Aizmirsāt paroli? Lūdzu, ievadiet savu lietotājvārdu vai e -pasta adresi. Jūs saņemsiet saiti, lai izveidotu jaunu paroli, izmantojot e -pastu.

IEPIRKUMU MAISIŅŠ 0